ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
02_เอกสารแนบท้าย ประกาศรับทุน วช. รอบที่ 3.pdf
03_ แบบเสนอกิจกรรม.pdf
04_ แบบเสนอกิจกรรม.doc
05_คู่มือการจัดทำข้อเสนอ Director .pdf
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย.62
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 21,419 ครั้ง