ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2.pdf
001_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช.ฯ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา.pdf
002_คู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย.docx
003_หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.docx
004_1หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งเพียง 1 โครงการ).docx
004-2_หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งมากกว่า 1 โครงการ).docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 7 ส.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 52,528 ครั้ง