ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ machine learning เพื่อศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุล (Biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงาน วิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2565
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 10 มกราคม - 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ machine learning เพื่อศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุล (Biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ”
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
02-109-5432 ต่อ 841-843
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 10 ม.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,423 ครั้ง