ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศ การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559

เนื้อความ :
 

               ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ในการนี้ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ


กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร 10900
โทร. 0-2940-5495, 02561-2445 ต่อ 487 (สสิรี/เจนจิรา/สมพิศ/สุภาพร)
โทรสาร 0-2940-5495
E-mail : graduate.nrct@gmail.com
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
2.กรอบวิจัย ประเภทบัณฑิต59.pdf
3-ขั้นตอนการรับทุน 59.pdf
4.แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น.doc
5.คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น.pdf
6.ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปี ๒๕๕๙.doc
7.แบบฟอร์มการเขียนหน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์.doc
8.สถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้.docx
9.แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย.xlsx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ค.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 26,787 ครั้ง