ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบที่ 1)

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 ธ.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ธ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,053 ครั้ง