ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มข้อเสนอ PMUC call 65 รอบ2.docx
เอกสารประกอบ TRL.xlsx
PMUC call 65_ประกาศ call รอบ 2.pdf
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ ปรับปรุง พย 64.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 พ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 18,704 ครั้ง