ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

“NRCT Open house 2021”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการวิจัย และนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 

สามารถร่วมชมผ่านระบบ ZOOM ได้ผ่าน Link นี้นะคะ
Join Zoom Meeting 1
https://us02web.zoom.us/j/88104485489
Join Zoom Meeting 2
https://us02web.zoom.us/j/84459934807

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วช. รวบรวมไฟล์นำเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายวัน (เฉพาะส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/18lxSpWL8pr6fRzYBh0S_5Gfjd9VNVddP?usp=sharing

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 639 ครั้ง