ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านสังคมและความมั่นคงด้านสังคมและความมั่นคง

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง “NRCT Open house 2021”

วันที่ 23กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการวิจัย และนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 

สามารถรับชมได้

Join Zoom Meeting 1
https://us02web.zoom.us/j/88104485489
Join Zoom Meeting 2
https://us02web.zoom.us/j/84459934807

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) download  เอกสาร
วช. จะรวบรวมไฟล์นำเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายวัน (เฉพาะส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Rs945xpg6Cy1ATqtgUS-K1x4knRwPLho?usp=sharing
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 865 ครั้ง