ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
“NRCT Open house 2021”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการวิจัย และนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง 

ผ่านเว็บไซต์  https://openhouse2021.nrct.go.th/  

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

download  เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ygh_tMpDI7jWhl8f3UmQCpVFerwWWDNh?usp=sharing
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,019 ครั้ง