ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “NRCT Open house 2021”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการวิจัย และนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 


ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์  https://openhouse2021.nrct.go.th/  
หรือเข้าชมผ่านระบบ zoom ในวันประชุมได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/88104485489 
                                         https://us02web.zoom.us/j/84459934807 
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


download  เอกสารได้ที่ Link
https://drive.google.com/drive/folders/1qehwi1-1SGJycSFqa1-ehmfaLGr_SuY9?usp=sharing


 
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,222 ครั้ง