ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

เนื้อความ :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับสังคมสูงวัย
“NRCT Open house 2021”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ในงานประกอบด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะการวิจัย และนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง 
Join Zoom Meeting 1
https://us02web.zoom.us/j/88104485489
Join Zoom Meeting 2
https://us02web.zoom.us/j/84459934807

 

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

download  เอกสารประกอบการประชุม ได้ที่ 
https://l.nrct.go.th/3eFyjcU

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค.64
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,496 ครั้ง