ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 แผนงานได้แก่
   1) แผนงานวิจัยด้านทุนท้าทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต  
   2) แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์
   3) แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf
2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสังคม.pdf
3. คู่มือนักวิจัย.pdf
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๒ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 22,290 ครั้ง