ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf
3. คู่มือนักวิจัย.pdf
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx
2. ขอบเขตทุนวิจัยนวัตกรรมโควิด.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ภารกิจทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 14,556 ครั้ง