ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอฯ ปี65.pdf
3. คู่มือนักวิจัย.pdf
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย.docx
2. ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านเกษตร.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย.64
ประกาศโดย : ฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 12,802 ครั้ง