ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์.pdf
ประกาศฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 มิ.ย.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มิ.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,354 ครั้ง