ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศเลื่อนการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (THE 2021 NATIONAL RGJ AND RRI CONFERENCES)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญ+ร่างกำหนดการ 14 มิ.ย.64.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,597 ครั้ง