ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (The 2021 National RGJ and RRI Conference) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่”

ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ค.64
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 พ.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,134 ครั้ง