ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค.64
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,747 ครั้ง