ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Call_for_proprosal_UAS-Topdown.pdf
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ PMU-C 2564 UAS Topdown.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,276 ครั้ง