ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
call_for_proposal_EV Conversion.pdf
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ PMU-C 2564 Topdown.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,197 ครั้ง