ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC fpr Deeptech โครงการย่อย Proposal.docx
PMUC for Deeptech Platform_Proposal.docx
เอกสารประกอบ TRL.xlsx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ แพลตฟอร์มบ่ม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 21 ม.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,351 ครั้ง