ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf
2.ประกาศทุน 10th call e-AIS JRP โรคติดเชื้อ.pdf
3.guideline_10th_health_final.pdf
4.applicationform_10th_health_Final.docx
5.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 10th e-asia jrp.doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 18 ธ.ค.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,327 ครั้ง