ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal 16122020.docx
เอกสารประกอบ TRL.xlsx
กรอบโจทย์ประกาศทุน PMU C_64 รอบ 2.pdf
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธ.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 18,797 ครั้ง