ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วช. ปี 64.pdf
002_คำอธิบายกลุ่มสาขาวิจัย.pdf
004_แบบฟอร์มหนังสือรับรอง อ.ที่ปรึกษา (จำเป็น).docx
005_แบบฟอร์มหนังสือรับรองศักยภาพ อ.ที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
006_แบบฟอร์มหนังสือแสดงการรับทุนอื่น (ถ้ามี).docx
007_ทุนพัฒนาบัณฑิต ปี 64.pdf
008_การยื่นข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ NRIIS.pdf
003_แบบข้อเสนอโครงการ (วช.-บ) update.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 29,419 ครั้ง