ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ประจำปี 2564

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,755 ครั้ง