ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-ปี 2564.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-ปี 2564.docx
ประกาศกรอบโควิด-19 ปี 2564.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ธ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,680 ครั้ง