ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

เนื้อความ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 412, 413, 418, 423 และ 424

ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,034 ครั้ง