ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand Food Valley (Post Covid 19)" ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 แบบนำส่งเอกสาร.docx
01 แบบนำส่งเอกสาร.pdf
02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผน RAINS.docx
03 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย RAINS.docx
04 หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย 2563-Final-food.docx
04 หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย 2563-Final-food.pdf
การยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัย RAINS for Thailand Food Valley 2564 ผ่าน NRIIS.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ต.ค.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,193 ครั้ง