ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือนำ -.pdf
ประกาศทุน e-ASIA Covid 19.pdf-.pdf
e-ASIA_COVID-19_Urgent Call guidelilne_final.pdf
Application Form_COVID-19 urgent call.docx
แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง COVID19.doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ย.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ก.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,016 ครั้ง