ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ข้อมูลผู้ประสานงาน ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค.63
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ก.พ.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,876 ครั้ง