ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือรับรองการรับทุน IRN-2563 (เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือก).doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 5 ส.ค.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ส.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 50,329 ครั้ง