ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal.docx
กรอบโจทย์ประกาศทุน PMU C_64.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 27,631 ครั้ง