ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านสังคมสูงวัย

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,006 ครั้ง