ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอ PM2.5-2-1.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,667 ครั้ง