ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

เนื้อความ :

        ตามที่ วช. ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายทางสังคม โปรแกรม ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่
         ๑) แผนสำคัญ กลุ่มเรื่อง Zero Waste Thailand
         ๒) แผนงานสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5
         ๓) แผนท้าทายไทยด้านสังคม กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
         ๔) แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
        
         ในการนี้ วช. ได้จัดทำประกาศเรื่องผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ แผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 308 - 309

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.แผนงานสำคัญกลุ่มเรื่อง Zero Waste Thailand.pdf
2.แผนงานสำคัญกลุ่มเรื่อง PM2.5.pdf
3.แผนงานท้าทายไทยด้านสังคมกลุ่มเรื่อง-การบริหารจัดการน้ำ.pdf
4.แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.63
ประกาศโดย : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มิ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,727 ครั้ง