ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การขยายระยะเวลาการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,357 ครั้ง