ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณา ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2563.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 พ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,040 ครั้ง