ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คำชี้แจง และเอกสารแนบ (รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ).docx
คำชี้แจง และเอกสารแนบ (รางวัลผลงานวิจัย).doc.docx
คำชี้แจง และเอกสารแนบ (รางวัลวิทยานิพนธ์).doc.docx
คำชี้แจง และเอกสารแนบ (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น).doc.docx
แบบเสนอนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ.docx
แบบเสนอผลงานวิจัย.doc
แบบเสนอวิทยานิพนธ์.doc
แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์.doc
ข่าว : รางวัลการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย.63
ประกาศโดย : วช. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 พ.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 16,804 ครั้ง