ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

เนื้อความ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครข้อเสนอฉบับสมบูรณ์.pdf
คู่มือ Technology Localization.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.พ.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ก.พ.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,116 ครั้ง