ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณา Flagship 2563 บพท.

เนื้อความ : ประกาศจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปี 2563 โดยมีผลการพิจารณาแต่ละกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ สำหรับกรอบการวิจัยอื่นๆ เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาเบื้องต้นครบถ้วนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น ชุมชนนวัตกรร.pdf
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Learning city.pdf
ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด Learning city.pdf
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น พื้นที่นวัตก.pdf
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Local enterprise.pdf
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Smart city.pdf
ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด FS ชุมชนนวัตกรรม.pdf
ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียด Local Enterprise.pdf
ประกาศผลพิจารณาโดยละเอียด Smart City.pdf
ประกาศผลพิจารณาอย่างละเอียด พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 36,172 ครั้ง