ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_ประกาศผลการพิจารณาฯ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ปี 63.pdf
002_เอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาฯ).pdf
003_เอกสารแนบท้าย 2-1 (แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ).xlsx
004_เอกสารแนบท้าย 2-2 (คู่มือการส่งแบบฟอร์มงบประมาณ ใน NRMS).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.พ.63
ประกาศโดย : ภารกิจการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ก.พ.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 16,905 ครั้ง