ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

รับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.จม. แจ้งประกาศทุน.pdf
2. ประกาศรับสมัครทุน_ไทย.pdf
3.guideline_9th_cc.pdf
4.applicationform_9th_agri_water_cc.docx
5.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 9th e-asia jrp.doc
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ม.ค.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ก.พ.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,210 ครั้ง