ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาฯ ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ (แม่ไก่-ลูก).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ม.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,898 ครั้ง