ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื้อความ :
แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Flagship ปี 2563.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.pdf
2_สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563..pdf
3_บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
4_บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.rar
5_บพท.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 ชุมชนนวัตกรรม.pdf
6_บพท.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 พื้นที่นวัตกรรม.pdf
7_บพท.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่.pdf
1_วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ม.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 60,054 ครั้ง