ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf
003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
006_รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการแม่ไก่.pdf
ระบบพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม.jpg
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 25,301 ครั้ง