ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 20 ส.ค.62
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ก.ย.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,219 ครั้ง