ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช. ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2 .pdf
05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 9 ส.ค.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 41,847 ครั้ง