ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf
7_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
8_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
3_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
5_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
6_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 89,160 ครั้ง