ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED 1203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เนื้อความ :
เนื้อหา : การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561
วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
         2. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS
         3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
วันที่ : 30 มีนาคม 2561
สำหรับ : ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED 1203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

         หากท่านสนใจเข้าร่วมการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS  โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 และเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วระบบจะปิดรับอัตโนมัติ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-561-2554 ต่อ 617 และ 607

****ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น****
                                                                                                            ลงทะเบียน คลิกที่นี่


                        ***********************************************
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการกำหนดการอบรม nrms 2561.pdf
จดหมายเชิญหน่วยงาน_OnWeb.pdf
กำหนดการ_ม.นเรศวร.pdf
map_คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร.gif
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มี.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,093 ครั้ง