ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 และกำหนดแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนตุลาคม 2560 นั้น

          ในการนี้ วช. ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยฯ ดังกล่าว จากภายในเดือนตุลาคม 2560 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2
อาคาร วช. 4  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือ ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือก ทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 10,587 ครั้ง